לפניכם שורה של אמירות המתייחסות לאוכלוסייה החרדית בישראל, אנא אמרו לנו באיזו מידה אתם מסכימים עם כל אחת מהן:

אם יהיו פחות חרדים, מצבה של ישראל יהיה יותר טוב

החברה החרדית היא חברה שמפלה נשים לרעה

החברה החרדית היא חברה עם יותר ערכים

בדורות הבאים רק החרדים יישארו באמת יהודים

החברה החרדית היא חברת מופת בצדקה, התנדבות וערבות הדדית

אני כועס/ת על החרדים

אני אוהב/ת את החרדים

החרדים תורמים לכלכלה בדיוק כמו כל הישראלים האחרים

אני שונא/ת את החרדים

החברה החרדית היא חברה גזענית

החרדים הם אחים ואחיות שלי